Sprzedaż prowadzimy 3 etapowo: etap 1 – rezerwacja / etap 2 – umowa deweloperska / etap 3 – umowa końcowa.

Szczegóły zamieścimy wkrótce.